Just another WordPress site

フレーム・補正表

BBTAG ver.2.0 アカツキ

投稿日:2019年12月3日 更新日:

発生ガード
硬直差
ダメージ
(保障)
初段
%
乗算
%
5A9-2150010080
5AA-5150080
5AAA-6170085
5AAAA-11200090
5B10-1017009085
5BB-9150080
5BBB0*2
/2400
100*2
/85
4A60100010075
4AA-3100075
4AAA+1150080
2A7-2100010070
2B9-715009080
2C12-517009085
JA1015008080
JAA15008080
JB1217008085
JC171000
/1500
8085
(once)
236A12-1115008080
236B12-1315008080
236C17-11000*48080*4
214A11-218508080
214B11-41000*2
/1500
8080
(once)
214C7-7700*6
/2000
8070
(once)
236BC 8-24(2111)80
214BC14
or
15
-173980
(796)
6080
5P500*3
/2000
7080
(once)
4P1200
800*2
7085
(once)
6P15007080

※備考

  • 214Aは先端ガードさせると+1F
  • 236BCは先端ガードさせると-18F

キャラクター一覧へ 

-フレーム・補正表


 

関連記事

BBTAG ver.2.0 直斗

発生ガード硬直差ダメージ(保障)初段%乗算%5A9-31500100805AA-31500805AAA-11500805AAAA-111800805B13-16150090805BB-131000*2 …

no image

BBTAG ver.2.0 ヒルダ

発生ガード硬直差ダメージ(保障)初段%乗算%5A12-9550*48080(once)5AA-101500805AAA-415005AAAA-205B21-717005BB-717005BBB-151 …

BBTAG ver.2.0 セリカ

発生ガード硬直差ダメージ(保障)初段%乗算%5A8-111500100805AA-71500100805AAA-111700100855AAAA-46650*510085(once)5B10-2160 …

BBTAG ver.2.0 電光戦車

発生ガード硬直差ダメージ(保障)初段%乗算%5A10-7650*39080(once)5AA-10650*380(once)5AAA-10650*380(once)5AAAA-182500905B12 …

BBTAG ver.2.0 雪泉

発生ガード硬直差ダメージ(保障)初段%乗算%5A6-11200100805AA-41500100805AAA-171700100855AAAA-251700100855B13-5〜-6900*2100 …